อัพเกรดเครื่องรับธนบัตร

บริการรับอัพเกรดเครื่องรับธนบัตร

รุ่น BV20 , TK77 , NK77 หรือเครื่องรับธนบัตรของ ICT (เเท้) ทุกรุ่น

ในราคา 500-1500 บาท ตามสภาพของเครื่อง

อ่าน 1008 คน