ตู้น้ำมันหยอดเหรียญเเละรับธนบัตร (MCS VENDING PUMP) Detail

ตู้น้ำมันหยอดเหรียญเเละรับธนบัตร (MCS VENDING PUMP)

ตู้น้ำมันหยอดเหรียญเเละรับธนบัตร (MCS VENDING PUMP)

ตู้น้ำมันหยอดเหรียญเเละรับธนบัตร (MCS VENDING PUMP)

>> ใช้เครื่องรับเหรียญ รุ่น UCASE จากบริษัท ICT ที่ผลิตในประเทศ

ไต้หวันเป็นที่ยอมรับในวงการสินค้าหยอดเหรียญในประเทศไทย

>> ใช้เครื่องรับธนบัตร รุ่น TK77 จากบริษัท ICT ที่ผลิตในประเทศ

ไต้หวันเป็นที่ยอมรับในวงการสินค้าหยอดเหรียญในประเทศไทย

ตู้น้ำมันหยอดเหรียญอัตโนมัติทุกตู้ถูกต้องตามกฎหมายได้รับรองจาก 2 ส่วน

>> สำนักงานกลางชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน ใบ ชว.105

พร้อมตีตราครุฑที่ตัวตู้น้ำมัน

>> เอกสารใบรับรองจากกระทรวงพลังงานโดยผู้ผลิตน้ำมัน

เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง

ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ MCS VENDING PUMP ทุกตู้ได้ผ่านการผลิตและ

ขบวนการตรวจสอบตามระเบียบที่กฏหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด

>>ผ่านการรับรองจากกรมการค้าภายในสำนักงานชั่งตวงวัด

    >>หนังสือรับรองประกอบกิจการ ผลิต เลขที่ 0012332/2558

    >>หนังสือรับรองประกอบกิจการ ขาย เลขที่ 0012334/2558

    >>หนังสือรับรองประกอบกิจการ ซ่อม เลขที่ 0012333/2558

>>พร้อมใบรับรองจากกรมธุรกิจพลังงาน ที่ พน 0407/7212

>>พร้อมใบรับรองสำนักชั่งตวงวัด ชว.105 ตามตู้ที่ตรวจสอบเเล้ว

>>อุปกรณ์มาตรฐานจาก อังกฤษ,อิตาลี,ไต้หวัน ที่ไม่มีเหมือนใคร

>>พร้อมใบรับรองจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 ที่ ศธ.5802.10/267รายงานการตรวจและทดสอบอุปกรณ์ตู้จ่ายน้ำมัน

ตัวอย่างชนิดตั้งพื้นที่มีถังอยู่ภายในขายน้ำมัน

โดยการหยอดเหรียญและรับธนบัตรรุ่น JDP570901

หน้าที่ของอุปกรณ์ภายในตู้น้ำมันหยอดเหรียญ

แผงวงจรควบคุมทำงาน
ของตู้น้ำมันหยอดเหรียญ

ทำหน้าที่คำนวณปริมาตรน้ำมันจากราคาขายและยอดเงินที่ใส่ผ่านเครื่องรับเหรียญและเครื่องรับธนบัตร รวมถึงควบคุมการทำงานของระบบสูบจ่ายน้ำมัน โดยมีหน่วยบันทึกข้อมูล ยอดขายน้ำมันและจำนวนเงิน

เครื่องรับเหรียญ
ของปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญ

ทำหน้าที่รับเหรียญขนาดต่างๆ โดยมีเซ็นเซอร์ตรวจสอบเนื้อโลหะและมูลค่าของเหรียญ  แล้วส่งค่าไปยังแผงวงจรควบคุมหลัก

เครื่องรับธนบัตร
ของตู้น้ำมันหยอดเหรียญ

ทำหน้าที่รับธนบัตรขนาดต่างๆ โดยมีเซ็นเซอร์ตรวจสอบเนื้อธนบัตรและมูลค่าของธนบัตร  แล้วส่งค่าไปยังแผงวงจรควบคุม

ปั๊มสูบจ่ายน้ำมัน
ของตู้น้ำมันหยอดเหรียญ

ทำหน้าที่ ดูดน้ำมันจากถังน้ำมันผ่านระบบการสูบ-จ่ายน้ำมัน

โฟร์มิเตอร์
ของตู้น้ำมันหยอดเหรียญ

ทำหน้าที่ตรวจสอบปริมาณน้ำมันที่ไหลผ่านในระหว่างการจ่ายน้ำมัน เพื่อทำให้การจ่ายน้ำมันเป็นไป อย่างถูกต้อง โดยทุกๆปริมาตรการไหลของน้ำมันจะมีผลต่อรอบการหมุนของโฟร์มิเตอร์ และ โฟร์มิเตอร์ จะส่งสัญญาณการหมุนไปยังแผงวงจรควบคุม ซึ่งแผงควบคุมจะทำการจ่ายน้ำมันเป็นไปตามค่าที่ตั้งค่าไว้ เป็นจำนวนรอบต่อลิตร

หน้าจอ LED
7 Segment 5 แถว

มีหน้าที่แสดง ราคาขาย จำนวนเงินที่หยอด ยอดเงินที่เติมน้ำมันไปแล้ว จำนวนน้ำมันที่เติมไปแล้ว

ปุ่มกด

ใช้สำหรับเข้าตั้งค่า และตรวจสอบข้อมูลต่างๆ รวมถึงการจ่ายและหยุดจ่ายน้ำมัน

เช็ควาล์ว

ทำหน้าที่กันการไหลกลับของน้ำมัน

สวิทช์เช็คระดับน้ำมัน

ทำหน้าที่ในการตรวจสอบระดับน้ำมันภายในถัง

หัวจ่ายน้ำมัน

ทำหน้าที่ในการจ่ายน้ำมันเมื่อมีคำสั่งจากส่วนควบคุม โดยต้องกดปุ่ม และบีบหัวจ่าย

สวิทซ์ชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย

ทำหน้าที่แปลงแรงดันไฟฟ้าจาก 220VAC เป็น 12VDC

เบรกเกอร์

ทำหน้าที่เป็นสะพานไฟสำหรับเปิดปิดตู้น้ำมัน

โซลินอยด์วาล์ว

ทำหน้าที่ตัดต่อการไหลของน้ำมันไม่ให้มีการไหลออกของน้ำมันโดยไม่พึ่งประสงค์

ถังน้ำมัน

ทำหน้าที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิง

สัญญาณกันขโมย

ทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยสำหรับตัวตู้น้ำมันเมื่อมีการงัดแงะหรือเปิดฝาตู้น้ำมันโดยไม่พึ่งประสงค์

คุณสมบัติตู้น้ำมัน

โครงสร้าง
ระบบโปรแกรม
ควบคุม

  1.1 แผงวงจรควบคุม ใช้ระบบปริ๊นสกรีนสีเขียวแข็งแรงคงทน 
(มาตรฐานการผลิตระดับอุตสาหกรรม) มีอายุใช้งานได้มากกว่า 2 ปี
  1.2 หน้าจอแสดงผล เป็นระบบ LED 4แถวแสดงจำนวนเงินและปริมาณน้ำมันอย่าง
ชัดเจน  ความเข็มเเสงสูง มองกลางเเดดได้ มาพร้อมเเผ่นกรองเเสง
มีอายุใช้งานได้มากกว่า 2 ปี
  1.3 เครื่องหยอดเหรียญ อ่านได้ทั้งเหรียญ 1,2,5,10 บาท ได้อย่างแม่นยำ
(มีระบบป้องกันและตรวจสอบเหรียญปลอมได้อย่างดีเยี่ยม) เป็นสินค้านำเข้า
ของบริษัท ICT รุ่น UCASE (มาตรฐาน CE จากประเทศเกาหลีใต้)
  1.4 เครื่องสอดธนบัตร อ่านธนบัตร 20, 50, 100 ได้อย่างแม่นยำ
(มีระบบป้องกันและตรวจสอบเหรียญปลอมได้อย่างดีเยี่ยม) เป็นสินค้านำเข้า
ของบริษัท ICT รุ่น NK77 (มาตรฐาน CE จากประเทศเกาหลีใต้)
  1.5 ระบบไฟส่องสว่าง LED สามารถตั้งเวลาเปิดปิดอัตโนมัติ
มีที่หัวตู้เเละตรงช่องกดปุ่มจ่ายน้ำมัน
(มีระบบกันน้ำเข้าตัวหลอดLED อายุการใช้งานยาวนาน)
  1.6 ระบบการทำงานใช้ระบบอิเล็กทรอนิคส์ คำนวณเงิน ปริมาตรน้ำมัน
และการจ่ายน้ำมัน ที่มีความแม่นยำสูง (สามารถตรวจสอบการจ่ายน้ำมันย้อนหลังได้)
  1.7 Flow Sensor หรือ เครื่องตรวจสอบจำนวนการไหลของน้ำมัน
มีความแม่นยำสูง (มาตรฐานประเทศญี่ปุ่นซึ่งใช้กับน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉพาะ)
(โดยผ่านการตรวจสอบและปิดเครื่องหมายจากสำนักงานชั่งตวงวัด)
  1.8 ตู้น้ำมันหยอดเหรียญมีเสียงพูดได้ เพื่อแนะนำวิธีการใช้งานเมื่อมีผู้มาใช้บริการ
  1.9 โซลินอยด์วาล์ว ที่มีความเเข้งเเรงอายุการใช้งานนานมาก
(นำเข้าจาก ประเทศอิตาลี ยี่ห้อ Parker รุ่น KT10
มาตรฐานความปลอดภัย UL)
สามารถใช้กับน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉพาะได้

โครงสร้างและ
ขนาดตัวตู้

  2.1 ขนาดตู้ กว้าง 70 ซ.ม. ลึก 70 ซ.ม. สูง 198 ซ.ม.
  2.2 น้ำหนักตัวตู้เปล่า 100-130 กิโลกรัม
  2.3 น้ำหนักตัวตู้เมื่อมีน้ำมันเต็มตู้ 350 กิโลกรัม
  2.4 ความหนาของเหล็ก 1.5 มิลลิเมตร
  2.5 ภายในมีถังบรรจุน้ำมันขนาด 200 ลิตร จำนวน 1 ถัง
  2.6 สามารถเลือกบรรจุน้ำมันได้ทุกชนิด เช่น เบนซิน91, เบนซิน95, ดีเซล,               
แก๊สโซฮอล์ 91และ แก๊สโซฮอล์ 95
  2.7 วัสดุที่ใช้ประกอบเป็นตู้ทำจากเหล็กทั้งหมด และ เคลือบด้วยสีกันสนิม
มีความคงทนแข็งแรงมีอายุการ โรงงานผลิตตู้เหล็กได้มาตรฐานอุตสาหกรรม
(ใช้งานยาวนานมากกว่า 3 ปี)

ระบบความปลอดภัย

  3.1 ตู้จ่ายน้ำมันอัตโนมัติ มีระบบความปลอดภัยเนื่องจากใช้
ปั๊มสูบจ่ายที่ใช้กับน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉพาะ (ป้องกันการระเบิดมาตรฐานสากล)
  3.2 ปั๊มสูบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง (นำเข้าจากเยอรมนี ยี่ห้อ Bosch)
อัตราการจ่ายน้ำมัน 3 ลิตรต่อนาที อายุการใช้งานมากกว่า 3 ปี
  3.3 สายน้ำมันกันน้ำมันกัด ใช้กับน้ำมันเเก็สโซฮอล์ได้อย่างดี
(เมื่อครบอายุการใช้งานสมควรเปลี่ยนเพื่อความปลอดภัย) อายุการใช้งาน 2-3 ปี
  3.4 ภายในติดตั้ง ลูกบอลดับเพลิง ระยะเวลาการ ทำงาน 3 - 5 วินาที
ที่อุณหภูมิ 70 องศา อายุการใช้งาน 2-3 ปี
  3.5 ติดตั้ง สัญณาณกันขโมย ให้กับตู้น้ำมันที่จุดกล่องเก็บเงิน
  3.6 มีระบบสำรองไฟ (เฉพาะรุ่น)
  3.7 แยกห้องอุปกรณ์เป็น 2 ห้อง  (ห้องระบบไฟฟ้าเเละระบบควบคุม,
ห้องปั๊มสูบจ่ายน้ำมันเเละเก็บถังน้ำมัน) มาตรฐานกระทรวงพลังงาน
  3.8 ที่ฝาตู้ มียางกันขอบทั้ง 4 ด้าน เพื่อไม่ให้ไอน้ำมันระเหยออกมา
ก็ให้เกิดอันตรายต่อตัวตู้เเละลูกค้าที่มาใช้บริการได้ (ทั้งส่วนบนเเละส่วนล่าง)
  3.9 จุดล็อคสายจ่ายน้ำมัน ล็อคจากด้านใน
ทำให้ไม่สามารถที่จะขโมยสายจ่ายน้ำมันไปได้

การรับประกันซ่อมบำรุง
ตู้น้ำมันอัตโนมัติ
เป็นระยะเวลา 1 ปี
หลังจากติดตั้งเครื่อง
โดยมีความคุ้มครอง
ดังรายการต่อไปนี้

  4.1 คุ้มครองการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าการทำงานทั้งหมดภายในตัวเครื่อง
  4.2 คุ้มครองการซ่อมบำรุงเครื่องหยอดเหรียญ
  4.3 คุ้มครองการซ่อมบำรุงเครื่องรับธนบัตร
  4.4 คุ้มครองการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ระบบชุดปั้มดูดน้ำมันภายในตัวถังบรรจุน้ำมัน
  4.5 คุ้มครองการซ่อมบำรุงอุปกรณ์สายจ่ายน้ำมัน
  4.6 คุ้มครองการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟเตือนต่าง ๆ และปุ่มกดจ่ายน้ำมัน และ หยุดจ่ายน้ำมัน
  4.7 ทางเรามีสิทธิ์ในการคิดอัตราค่าบริการในส่วนของการซ่อมเเละบริการเครื่องนอกประ กัน ตาม อาการเสียต่างๆ ถึงเเม้ว่าอาการเสียนั้นๆ ไม่ถูกตรวจพบก็ตาม
  4.8 เงื่อนไขการรับประกันสินค้านี้มีผลบังคับเฉพาะสินค้าที่ผลิต/ขาย โดยคุณพนิดา วงค์เเก้ว เเละ ตัวเเทนจำหน่ายของ เท่านั้น
  4.9 ห้ามมีการเคลื่อนย้ายเครื่องในระหว่างการรับประกัน หรือ จำหน่าย ต่อให้ผู้อื่นที่ไม่ได้ระบุชื่อในสัญญาซื้อขาย โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ ทางทีมงานมีสิทธิ์ยกเลิกการรับประกันทุกชนิด และให้ถือว่าสัญญาบำรุงรักษาและบริการซ่อมบำรุงหลังการขายถือเป็นโมฆะ
  4.10 การรับประกันนี้รวมถึงค่าขนส่งในการส่งสินค้ามายังตัวเเทนขายอิสระ

รายการอุปกรณ์
มาตรฐานที่มีให้

  5.1 ปั๊มสูบถ่ายน้ำมันมือบีบมาตรฐานญี่ปุ่น 1 อัน (สงวนลิขสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ซื้อราคา 65,900 บาท)
  5.2 ป้ายผ้าใบโฆษณาประชาสัมพันธ์ 1 ผืน
  5.3 ลูกบอลดับเพลิง จำนวน 1 ลูก
  5.4 ถัง ดับเพลิงขนาด 15 ปอนด์ มาตรฐานความปลอดภัย จำนวน 1 ถัง
      (สงวนลิขสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ซื้อราคา 65,900 บาท)
  5.5 คู่มือตู้น้ำมันพร้อมเอกสารสำคัญจากชั่งตวงวัด ชว.105

ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ,ตู้เติมน้ำมันหยอดเหรียญ,ตู้จ่ายน้ำมันหยอดเหรียญตู้น้ำมันหยอดเหรียญ,ตู้เติมน้ำมันหยอดเหรียญ,ตู้จ่ายน้ำมันหยอดเหรียญ

ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ,ตู้เติมน้ำมันหยอดเหรียญ,ตู้จ่ายน้ำมันหยอดเหรียญ

ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ,ตู้เติมน้ำมันหยอดเหรียญ,ตู้จ่ายน้ำมันหยอดเหรียญตู้น้ำมันหยอดเหรียญ,ตู้เติมน้ำมันหยอดเหรียญ,ตู้จ่ายน้ำมันหยอดเหรียญ

ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ,ตู้เติมน้ำมันหยอดเหรียญ,ตู้จ่ายน้ำมันหยอดเหรียญตู้น้ำมันหยอดเหรียญ,ตู้เติมน้ำมันหยอดเหรียญ,ตู้จ่ายน้ำมันหยอดเหรียญ

ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ,ตู้เติมน้ำมันหยอดเหรียญ,ตู้จ่ายน้ำมันหยอดเหรียญตู้น้ำมันหยอดเหรียญ,ตู้เติมน้ำมันหยอดเหรียญ,ตู้จ่ายน้ำมันหยอดเหรียญ

ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ,ตู้เติมน้ำมันหยอดเหรียญ,ตู้จ่ายน้ำมันหยอดเหรียญตู้น้ำมันหยอดเหรียญ,ตู้เติมน้ำมันหยอดเหรียญ,ตู้จ่ายน้ำมันหยอดเหรียญ

ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ,ตู้เติมน้ำมันหยอดเหรียญ,ตู้จ่ายน้ำมันหยอดเหรียญตู้น้ำมันหยอดเหรียญ,ตู้เติมน้ำมันหยอดเหรียญ,ตู้จ่ายน้ำมันหยอดเหรียญ

ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ,ตู้เติมน้ำมันหยอดเหรียญ,ตู้จ่ายน้ำมันหยอดเหรียญตู้น้ำมันหยอดเหรียญ,ตู้เติมน้ำมันหยอดเหรียญ,ตู้จ่ายน้ำมันหยอดเหรียญ

ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ,ตู้เติมน้ำมันหยอดเหรียญ,ตู้จ่ายน้ำมันหยอดเหรียญตู้น้ำมันหยอดเหรียญ,ตู้เติมน้ำมันหยอดเหรียญ,ตู้จ่ายน้ำมันหยอดเหรียญ

ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ,ตู้เติมน้ำมันหยอดเหรียญ,ตู้จ่ายน้ำมันหยอดเหรียญตู้น้ำมันหยอดเหรียญ,ตู้เติมน้ำมันหยอดเหรียญ,ตู้จ่ายน้ำมันหยอดเหรียญ

ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ,ตู้เติมน้ำมันหยอดเหรียญ,ตู้จ่ายน้ำมันหยอดเหรียญ,บริษัท เอ็มซีเอส เวนดิ้ง ซัพพลาย เเอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ,ตู้เติมน้ำมันหยอดเหรียญ,ตู้จ่ายน้ำมันหยอดเหรียญ,บริษัท เอ็มซีเอส เวนดิ้ง ซัพพลาย เเอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ,ตู้เติมน้ำมันหยอดเหรียญ,ตู้จ่ายน้ำมันหยอดเหรียญ,บริษัท เอ็มซีเอส เวนดิ้ง ซัพพลาย เเอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ,ตู้เติมน้ำมันหยอดเหรียญ,ตู้จ่ายน้ำมันหยอดเหรียญ,บริษัท เอ็มซีเอส เวนดิ้ง ซัพพลาย เเอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ,ตู้เติมน้ำมันหยอดเหรียญ,ตู้จ่ายน้ำมันหยอดเหรียญ,บริษัท เอ็มซีเอส เวนดิ้ง ซัพพลาย เเอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ,ตู้เติมน้ำมันหยอดเหรียญ,ตู้จ่ายน้ำมันหยอดเหรียญ,บริษัท เอ็มซีเอส เวนดิ้ง ซัพพลาย เเอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ,ตู้เติมน้ำมันหยอดเหรียญ,ตู้จ่ายน้ำมันหยอดเหรียญ,บริษัท เอ็มซีเอส เวนดิ้ง ซัพพลาย เเอนด์ เซอร์วิส จำกัด

 

ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ,ตู้เติมน้ำมันหยอดเหรียญ,ตู้จ่ายน้ำมันหยอดเหรียญ,บริษัท เอ็มซีเอส เวนดิ้ง ซัพพลาย เเอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ,ตู้เติมน้ำมันหยอดเหรียญ,ตู้จ่ายน้ำมันหยอดเหรียญ,บริษัท เอ็มซีเอส เวนดิ้ง ซัพพลาย เเอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ,ตู้เติมน้ำมันหยอดเหรียญ,ตู้จ่ายน้ำมันหยอดเหรียญ,บริษัท เอ็มซีเอส เวนดิ้ง ซัพพลาย เเอนด์ เซอร์วิส จำกัดตู้น้ำมันหยอดเหรียญ,ตู้เติมน้ำมันหยอดเหรียญ,ตู้จ่ายน้ำมันหยอดเหรียญ

ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ,ตู้เติมน้ำมันหยอดเหรียญ,ตู้จ่ายน้ำมันหยอดเหรียญตู้น้ำมันหยอดเหรียญ,ตู้เติมน้ำมันหยอดเหรียญ,ตู้จ่ายน้ำมันหยอดเหรียญตู้น้ำมันหยอดเหรียญ,ตู้เติมน้ำมันหยอดเหรียญ,ตู้จ่ายน้ำมันหยอดเหรียญตู้น้ำมันหยอดเหรียญ,ตู้เติมน้ำมันหยอดเหรียญ,ตู้จ่ายน้ำมันหยอดเหรียญ

ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ,ตู้เติมน้ำมันหยอดเหรียญ,ตู้จ่ายน้ำมันหยอดเหรียญ


ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ,ตู้เติมน้ำมันหยอดเหรียญ,ตู้จ่ายน้ำมันหยอดเหรียญ

ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ,ตู้เติมน้ำมันหยอดเหรียญ,ตู้จ่ายน้ำมันหยอดเหรียญ

ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ,ตู้เติมน้ำมันหยอดเหรียญ,ตู้จ่ายน้ำมันหยอดเหรียญ

ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ,ตู้เติมน้ำมันหยอดเหรียญ,ตู้จ่ายน้ำมันหยอดเหรียญ

ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ,ตู้เติมน้ำมันหยอดเหรียญ,ตู้จ่ายน้ำมันหยอดเหรียญ

ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ,ตู้เติมน้ำมันหยอดเหรียญ,ตู้จ่ายน้ำมันหยอดเหรียญ